Bomullen
Bomullen är i samtliga led giftfritt (min.6 år giftfritt) behandlad. Den odlas på jord som efter tre år växelbrukas till alfalfa, soja, sesamfrö, jordnötter.
Alfalfa (ärtväxt) är en växt som är en naturlig jordförbättrare som tillför jorden kväve från luften, det viktigaste näringsmedlet för bomullsplantorna. Melass och vitlöksvätska används som gödningsmedel, detta minskar också problem med insekter. Ej heller används DDT, eller DDT under annat namn, vilket är mycket vanligt förekommande.
Avlövningsmedel såsom Agent Orange eller saltvatten, används icke vid skörden, då bladen i norra Texas faller av sig själva vid skördetid när den första frosten kommer.

Bomullsvävens framställning består av fyra steg: rensa, spinna, sticka/väva och bereda.
Bomullen odlas, rensas, spinns, vävs och sys utan några gifter.
Det viktigaste är att giftfri bomull hålls åtskild från annan bomull i samtliga led. Vår bomull rensas helt utan kemikalier. Vid sköljning används hett vatten eller citronsyra som sköljmedel.
Ej heller används formaldehyd, ammoniak, arsenik, nickel, bly, krom, kvicksilver, akrylamid, klor, lut osv.

Certifikat utfärdas av inspektörer från Texas Dept.of Agriculture, som övervakar samtliga led i processen. Bomullsbalarna plomberas och märks med kodnummer från US Dept.of Agriculture, som följer bomullen genom samtliga led.

Den giftfritt odlade Texasbomullen är den finaste i världen, ur kvalitets och hälsosynpunkt. Bomullen är icke genmanipulerad, som är vanligt (ca.60%).
Den giftfria bomullen är perfekt för tamponger, av naturliga skäl!
Den giftfria bomullens livslängd är ca. 3 gånger längre än konventionellt odlad bomull, detta då fibrerna är helt oförstörda av kemikalier.
Våra färdiga bomullsprodukter är vita.

Färgning
Då färgad väv efterfrågas färgas denna på godkänt färgeri. Detta sker i helt slutna system, inga utsläpp i avlopp. Färgen är helt fri från benzidin, formaldehyd osv. Färgen är giftfri utan skadliga ämnen.När tryckning krävs, sker det på godkänt tryckeri.
Tryckfärgen är vattenlöslig giftfri pigmentfärg, utan lösningsmedel.

TOCMC levererar råbomull för tampongtillverkning, garn, väv, samt färdiga produkter i giftfri bomull.