KRAV
är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp. Verksamhetsidén innebär att verka för en hållbar utveckling genom att ta fram regler för ekologisk produktion, kontrollera att de efterlevs och informera om KRAV-märket. KRAVs namn och märke är registrerade varumärken.

www.krav.se


Svanen
är det nordiska miljömärkningssystemets symbol. Nordiska ministerrådet instiftade märket 1989. Svanmärket utfärdas i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. I Sverige driver SIS Miljömärkning AB arbetet i Sverige med nordisk miljömärkning - Svanen - på uppdrag av Finansdepartementet. Den nordiska miljömärkningen handhas av privata organisationer på de nordiska regeringarnas uppdrag och syftar till att uppnå miljövinster genom att utnyttja marknads- krafterna mellan konsumenter och inköpare, handel och industri.

www.svanen.nuThe Flower is the symbol of the European Eco-label –

your guide to greener products and services.
Welcome to the European Union Eco-label Homepage
Svenska Naturskyddsföreningen

Läs rapporten "Handdukar med ett smutsigt förflutet" på www.snf.se.
Se Handdukar rapport.TetraPak
www.tetrapak.com
Vingresor/Sunwing Resort
Sunwing resorts målsättning är att byta allt sänglinne under en treårsperiod. Sunwing resort är därmed först i branschen med att kunna erbjuda sina gäster sänglinne tillverkat av svanenmärkt bomull som är odlad och producerad garanterat giftfritt.
För Sunwing Resort innebär detta att man nu fått ytterligare en miljöpunkt till sina tidigare 100.
www.ving.seEllos
www.ellos.se

 

Norrgavel

www.norrgavel.seTextile Exchange

www.textileexchange.org/


Organic Trade Association
www.ota.com
S-gruppen bildas av handelslagen och Centrallaget för Handelslagen i Finland med dotterbolag. S-gruppen idkar handel med dagligvaror och specialvaror, hotell- och restaurangverksamhet, järn-lantbrukshandel, bilhandel samt servicestationsverksamhet. S-gruppens uppgift är att skapa tjänster och förmåner för sina engagerade ägarkunder. www.s-kanava.net
 


Prisma

www.s-kanava.net

Världsnaturfonden
arbetar med att försöka hjälpa till att lösa de problem som ständigt uppstår i vår natur. Det är ett arbete som bedrivs på många fronter. Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och opolitisnaturvårdsorganisa- tion som bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårds- arbete överallt på jorden där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.
www.wwf.se
Simple Life, ORGANIC COTTON EXHIBIT
Här finer du massor av information om bomull, en gröda som kräver enorma mängder kemikalier, bekämpnings- medel och som har en tung kemisk förädlingsprocess. Läs om: - hur odlare som gått över till "giftfri" odling lärt sig att odla utan kemikalier. - "Myter om bomull", statistik, historia, odlarnas erfarenheter, och allt annat som du vill veta om denna så populära produkt.
www.simplelife.com

Organic by nature

www.organicbynature.com.au