Samarbetspartners

Våra odlare finns i bl.a Texas, bomullsodlare i generationer, med kontroll över produktionen.

Övervakning och utfärdare av certifikat är Texas Department of Agriculture och IFOAM. TDA är en av de få statliga myndigheter i världen som infört hårda formella krav (de strängaste krav i världen) på giftfritt odlad bomull, p.g.a det ökande hälsoproblemet med konventionell bomull.

TDA är normgivare för all giftfritt odlad och producerad bomull i hela USA. Vid skörd och produktion av giftfri bomull övervakas allt av inspektörer från TDA. Kontroll sker av jord, fält, maskiner, renseri, spinneri samt väveri.