Bomullen

Bomullen är i samtliga led giftfritt (min.6 år giftfritt) behandlad.
Den odlas på jord som efter tre år växelbrukas till alfalfa, soja, sesamfrö, jordnötter.
Bomullsvävens framställning består av fyra steg: rensa, spinna, sticka/väva och bereda.
Bomullen odlas, rensas, spinns, vävs och sys utan några gifter.
Det viktigaste är att giftfri bomull hålls åtskild från annan bomull i samtliga led. Vår bomull rensas helt utan kemikalier. Vid sköljning används hett vatten eller citronsyra som sköljmedel.

Konventionellt framställd bomull har idag blivit ett mycket stort hälsoproblem, för tillverkare och användare.
Detta p.g.a att konventionell bomull har ca. 250 olika giftiga kemikalier, som innehåller cancer, hudsjukdoms och allergi -framkallande ämnen.


Läs mer om bomullsvävens framställning